info@enki-water.net get_offer
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi

Aktif Karbon Filtre

Aktif karbon filtresinin amacı nedir?
Aktif karbon filtresi medya filtrelere hem imalat hem de işletilmesi bakımından çok benzer. Aktif karbon filtrelerin amacı, su içerisinde bulunan reçine ve membranlara zarar veren serbest klor ve oksitleyici maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Bazı proseslerde su içerisinde bulunan serbest klorun sodyum bisülfit gibi redüksiyon kimyasalı ile uzaklaştırılması hem ekonomik nedenlerden hem de suya ilave tuz yüklenmesinden dolayı istenmez. Bu durumda aktif karbon filtreleri kullanılır.

Granül aktif karbon birim hacmine oranla çok yüksek bir yüzey alanına sahip olmasından dolayı çok iyi bir adsorbent maddedir. Bir gram ticari aktif karbon 850-1000 m2 alana sahiptir.Bu yüksek yüzey alanı çok yüksek miktardaki kirletici moleküllerin birikmesine izin verir.

Bazı içme suları klor ve kloraminlerle dezenfekte edilir.

Dezenfeksiyon esnasında içme suyunun klorlanması sırasında klorun organik madde ile reaksiyonu trihalometanlar gibi bazı bileşiklerin yan ürün olarak üretilmesine neden olur. Bu dezenfeksiyon yan ürünleri bazı kanserlerin riskini artırabilir.

Aktif karbon filtrasyonu klor, kloramin ve bazı dezenfeksiyon yan ürünlerinin uzaklaştırılmasında etkili olur.

Aktif karbon çok büyük miktardaki bakterilerin tutulması ile kirlenir. Filtrasyon sistemlerinde bakterilerin üremesinin problem yarattığı endüstrilerde aktif karbon buhar ile sterilize edilir.

Aktif karbon filtrelerde medya yüksekliği ne kadardır?

Aktif Karbon Filtre     Çap                    Yükseklik
Aktif karbon                   0.8  - 1.4           800 - 1200 mm
Çakıl                               6.0  - 13           150 - 300   mm

enki müşteri istekleri doğrultusunda ve özel uygulamalar için aktif karbon filter dizayn etmektedir.