info@enki-water.net get_offer
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi

Demineralize Su Tesisi

Endüstrinin bir çok kolunda çok yüksek kalitede suya (demineralize suya) ihtiyaç duyulmaktadır. İyon değiştirici prosesi demineralize su üretiminde çok uzun süreden beri kullanılan proseslerden biridir.
enki demineralize su arıtım sistemlerini müşterilerinin istekleri doğrultusunda ve günün teknolojisine uygun olarak sunmaktadır. 

Proses Açıklaması

İyon değiştirici prosesinde katyonlar ve anyonlar hidrojen formundaki katyon değiştirici ve hidroksil formundaki anyon değiştirici reçineler ile uzaklaştırılır. Genel olarak demineralize su arıtım tesisi iki adet katyon değiştirici, bir adet degazör ve iki adet anyon değiştirici tanktan oluşmaktadır. Su kalitesinin daha yüksek olması gereken sistemlere karışık yatak iyon değiştirici (Mixed bed) ilave edilir.

Katyon İyon Değiştirici kolonunda tüm katyonlar uzaklaştırılır

2 R-H + Ca+2 ―> 2 R2-Ca+2+ H+               Servis (Katyon) 

Anyon İyon Değiştirici kolonunda tüm anyonlar uzaklaştırılır


2 R-OH + SO4-2 ―> 2 R2-SO4-2+ OH-              Servis (Anyon)

enki müşteri istekleri doğrultusunda iyon değiştirici sistemleri de yapmaktadır.

PDF İndir