info@enki-water.net get_offer
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi

Koku Giderim Sistemleri

Amonyak (NH3) ve Hidrojen Sülfür (H2S)

Evsel ve endüstriyel atık suların toplanması ve arıtılması sırasında hoş olmayan kötü kokular, özellikle amonyak (NH3) ve hidrojen sülfür (H2S) oluşmaktadır. Bu kokular arıtma tesisinde kum tutma ünitesi, ızgara ünitesi, pompa istasyonu ve çamur susuzlaştırma ünitesinden gelmektedir.

enki’nin iki aşamalı ters akışlı dikey dolgulu kuleleri bu kokuları giderir. İlk dolgulu kulede sulu sülfürik asit (H2SO4) çözeltisi kullanılır. Amonyak (NH3) aşağıdaki reaksiyona uygun olarak uzaklaştırılır:

2NH3 + H2SO4 ➝ (NH4)2SO4

Amonyum sülfat tuzu [(NH4) 2SO4], suda çözündüğünden ve uçucu olmadığından kule altından zaman zaman boşaltılarak uzaklaştırılır.

İkinci aşamada, sodyum hidroksit (NaOH) ve sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisi kullanılır. Sodyum hipoklorit bazik ortamda hidrojen sülfürü oksitler. İkinci kuledeki reaksiyon aşağıda verilmiştir:

H2S + 4 NaOCl + 2NaOH ➝ Na2SO4 + 4NaCl + 2H2O

Sodyum sülfat (Na2SO4) and Sodyum Klorür (NaCl) sulu çözeltisi zaman zaman uzaklaştırılır. Bu sistemde amonyak ve hidrojen sülfür giderimi %99 un üzerindedir.

Koku giderim tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır;

 • Dolgulu kule
 • Sirkülasyon pompası
 • Kontrol enstrümanları,
 • Kimyasal dozaj üniteleri
 • Kontrol Ünitesi

enki müşteri istekleri doğrultusunda özel uygulamalar için tesis dizayn etmektedir.

Not: Jeotermal enerji tesislerinden kondense olmayan gazlarla birlikte çıkan hidrojen sülfür ün (H2S) giderilmesinde kullanılan prosesler konusunda mühendislik hizmeti verebiliriz.

PDF İndir