info@enki-water.net get_offer
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi

Membran Biyoreaktör (MBR)

Membran biyoreaktör (MBR) aktif çamur ve membran filtrasyon proseslerinden oluşmaktadır. Dengelemeden alınan su 1-3 mm ızgaralardan geçirildikten sonra havalandırma tankına alınır. Burada suya hava verilerek oksijen transferi sağlanır. Daha sonra su membranların olduğu bölmeye geçer. Su membranlardan geçer katı partiküller ise  suda kalır. Membranlardan geçen su permeat tankında toplanır. Membranlardan suyun geçirilmesi hidrostatik basınç ile sağlandığı gibi pompa ile vakum yapılarakta sağlanır. Membran biyoreaktörlerde çamur konsantrasyonu oldukça yüksektir ve çıkan çamur miktarı çok düşüktür.

Membran biyoreaktör prosesi konvansiyonel biyolojik arıtma proseslerindeki ileri arıtmadaki sedimentasyon ve kum filtresi yerine kullanılır. Kullanılan mikro filtrasyon membranı 0.1 ila 0.4 mikron arasında nominal gözenek boyutlarına sahiptir

MBR evsel ve endüstriyel atık suların arıtımında ve geri kazanılmasında en önemli çözümlerden bir tanesidir.

Membran Biyoreaktör (MBR) Avantajları

 • Daha az alan gerektirir
 • Daha fazla katı madde tutar
 • Hacimsel yük daha fazladır
 • Yüksek çamur yaşından dolayı daha az çamur çıkar
 • Çökeltme havuzuna gerek yoktur
 • Çamur yoğunlaştırma havuzuna gerek yoktur
 • Arıtılmış su kalitesi oldukça yüksektir
 • Arıtılmış suyun dezenfeksiyonu gerekmez

Membran Biyoreaktör (MBR) Kullanım alanları

 • Atık suların geri kazanılmasında
 • Yüksek kirliliğe sahip suların arıtılmasında
 • Kapasite arttırılması düşünülen tesislerde
 • Atıksu deşarj standartlarının çok yüksek olduğu tatil yerlerinde
 • Atıksu için daha az alan öngörülen binalarda ve tesislerde
 • Askeri üslerde
 • Küçük yerleşim yerlerinde