info@enki-water.net get_offer
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi

Medya Filtre

Medya filtre besleme suyu içindeki askıda katı maddeyi (bulanıklık) gidermek için kullanılır. Askıda katı maddeler balçık, kil, kum, organik madde, yosun ve diğer mikroorganizmaları içermektedir. Besleme suyundaki yüksek miktardaki askıda katı madde yüksek basınç düşüşlerine ve sistemde bulunan diğer ekipmanların, ters ozmoz membranları, iyon değiştirici reçineler gibi, verimlerinin düşmesine neden olur.
Genel olarak üç tip medya filtre vardır;
  •   Tek medyalı filtre (Kum Filtresi) 
  •   Çift medyalı filtre (Antrasit Filtre) 
  •   Çok medyalı filtre (Multimedya) 
Kum Filtresi       ; Kum filtreleri tek çeşit medya kum ve çakıl içermektedir.
Çift Medyalı Filtr   ; Çift medyalı (Dual Medya) filtre antrasit ,kum ve çakıl içermektedir.
Çok Medyalı Filtre ; Multi medya filtreler antrasit, garnet, kum ve çakıl içermektedir.
 
Dual ve multi medya filtreler yoğunluklarına göre sıralanmış granül filtre medyası içermektedir.
Medya filtrelerdeki tipik medya yükseklikleri; 
 
Kum   Filtre       Çap                Yükseklik
Kum                     0.8  - 1.4        800 - 1200 mm
Çakıl                     6.0  - 13        150 - 300   mm
 
Dual Medya Filtre
Antrasit               1.2  - 2.5       300 - 500  mm
Kum                    0.8  - 1.4       600 - 750  mm
Çakıl                    6.0  - 13       150 - 300  mm
 
Multi Medya Filtre
Antrasit              1.2  - 2.5         300 - 500  mm
Kum                    0.8  - 1.4         300 - 500  mm
Garnet                0.3  - 0.6         100 - 400  mm
Garnet                1.4  - 2.4         100 - 150  mm
Çakıl                   6.0  - 13          150 - 300  mm
 
Multi medya filtrelerde sudan askıda katı maddelerin uzaklaştırılması için farklı filtre medyaları kullanılmaktadır. Tipik bir multimedya filtre tabakaları en üstte antrasit, ortada kum ve alt kısımda garnet medyalarından oluşmaktadır. Bu filtreler filtrasyon veriminin arttırılması için genellikle polimer ve/veya koagülant dozaj ünitesi ile birlikte kullanılır.
 
enki filtreleri müşteri istekleri ve doğrultusunda ve özel kullanım alanları için dizayn etmektedir.