info@enki-water.net get_offer
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi

Elektrodeiyonizasyon (EDI)

Elektrodeiyonizasyon (EDI) konvansiyonel iyon değiştirici teknolojisinden geliştirilmiştir. EDI sürekli demineralizasyonu %90 veya üzerinde bir verimle sağlamaktadır. EDI de, tıpkı klasik iyon değiştiricideki gibi, besleme suyundaki katyon ve anyonlar iyon değiştirici reçinedeki hidrojen ve hidroksil iyonları ile yer değiştirir.  

Elektrodeiyonizasyon ile iyon değiştirici arasındaki esas işletme farkı, iyon değiştiricilerde kimyasal rejenerasyon belirli aralıklarla yapılmakta iken Elektrodeiyonizasyon  da iyon değiştirici reçine sürekli olarak rejenere olmaktadır. Rejenerasyon için gerekli olan hidrojen ve hidroksil iyonları herhangi bir kimyasal ilavesi olmaksızın sistem içerisinden suyun ayrıştırılmasından sağlanmaktadır.

enki müşteri istekleri doğrultusunda elektrodeiyonizasyon değiştiricileri dizaynı yapmakta ve temin ekmektedir. 

PDF İndir