info@enki-water.net get_offer
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi

Kimyasal Dozaj Ünitesi

Kimyasal dozaj üniteleri su ve atıksu arıtma tesislerinde prosesin düzenlenmesi için kullanılır.
enki  su ve Atıksu arıtma tesisleri için aşağıdaki kimyasallara ait dozaj ünitelerini temin etmektedir.;
  • Hidroklorik Asit (HCl) Dozaj Ünitesi
  • Sülfürik Asit (H2SO4) Dozaj Ünitesi
  • Sodyum Bisülfit (NaHSO3) Dozaj Ünitesi it
  • Demir Klorür (FeCl3) Dozaj Ünitesi
  • Sodyum Hidroksit (NaOH) Dozaj Ünitesi
  • Sodyum Hipoklorit (NaOCl) Dozaj Ünitesi
  • Alüminyum Sülfat [Al2(SO4)3] Dozaj Ünitesi ve diğerleri
Dozaj Üniteleri aşağıdaki ekipmanları içermektedir;
  • Dozaj Tankı
  • Dozaj Pompası
  • Kontrol Paneli
  • Seviye Şalteri
  • Drenaj Vanası
  • Taşkan
  • Su/Kimyasal besleme vanası
  • Karıştırıcı (Granül kimyasallar için)

 

PDF İndir