info@enki-water.net get_offer
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi
 • index_resi

Kimyasal Dozaj Ünitesi

Kimyasal dozaj üniteleri su ve atıksu arıtma tesislerinde prosesin düzenlenmesi için kullanılır.
enki  su ve Atıksu arıtma tesisleri için aşağıdaki kimyasallara ait dozaj ünitelerini temin etmektedir.;
 • Hidroklorik Asit (HCl) Dozaj Ünitesi
 • Sülfürik Asit (H2SO4) Dozaj Ünitesi
 • Sodyum Bisülfit (NaHSO3) Dozaj Ünitesi it
 • Demir Klorür (FeCl3) Dozaj Ünitesi
 • Sodyum Hidroksit (NaOH) Dozaj Ünitesi
 • Sodyum Hipoklorit (NaOCl) Dozaj Ünitesi
 • Alüminyum Sülfat [Al2(SO4)3] Dozaj Ünitesi ve diğerleri
Dozaj Üniteleri aşağıdaki ekipmanları içermektedir;
 • Dozaj Tankı
 • Dozaj Pompası
 • Kontrol Paneli
 • Seviye Şalteri
 • Drenaj Vanası
 • Taşkan
 • Su/Kimyasal besleme vanası
 • Karıştırıcı (Granül kimyasallar için)

 

PDF İndir