info@enki-water.net get_offer
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi

Dezenfeksiyon Ünitesi

Dezenfeksiyon genellikle su arıtma proseslerinde organik maddeler, aslıda katı maddeler ve diğer kirleticilerin etkilerini sınırlamak için en son basamaktır. 
enki su ve atıksu arıtma tesisleri için aşağıdaki dezenfeksiyon ünitelerini temin etmektedir.
 
· Klor Gazı (Cl2) Dozlama Tesisi
· Sodyum Hipoklorit (NaOCl) Dozlama Sistemi
· UV