info@enki-water.net get_offer
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi

Paket Su Arıtım Tesisi

enki’nin paket su arıtma tesisleri yüzey sularından içme suyu üretmek için dizayn edilmiştir. Bu tesiste koagülasyon, flokülasyon, filtrasyon ve dezenfeksiyon prosesleri ile su içerisinde bulunan askıda katı maddeler, kısmı olarak renk ve koku uzaklaştırılmakta son olarak da su klor ile dezenfekte edilmektedir.
Paket su arıtma tesislerinin ön montajı fabrikada yapılmakta olup yerinde yalnızca üniteler arasındaki bağlantılar yapılmaktadır.
Bu paket su arıtma üniteleri kompakt ve standardize edilmiş olup küçük yerleşim yerlerinde ve endüstrilerde su ihtiyacını karşılamaktadır. Tesis kapasitesini modül ünitelerle arttırmak mümkündür.
Paket su arıtma tesisi esas olarak koagülasyon flokülasyon, sedimentasyon, filtrasyon, kimyasal hazırlama ve kontrol ünitelerinden oluşmaktadır.
Kurulacağı yerde gerekenler:
• Elektrik bağlantısı;
• Ham su bağlantısı;
• Filtrelenmiş su dağıtım ve drenaj bağlantısı;
• Filtre dolgu maddesinin konulması.
Paket su arıtma tesisinin avantajları;
• uygun fiyatı
• çok kısa temin süresi (3-4 ay);
• çok kısa işletmeye alma süresi (2-3hafta);
• az yer işgal etmesi;
• çalışmasının kolay olması;
• taşımasının kolay olması;
• çok az inşaat işi gerektirmesi;
• kapasitesinin kolayca arttırılması
• tesis demonte edilerek tekrar başka bir yerde kullanılabilir.
enki paket su arıtma tesislerini müşterilerinin istekleri doğrultusunda değiştirmekte ve temin etmektedir.