info@enki-water.net get_offer
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi

Su Yumuşatma

enki su yumuşatma sistemleri yumuşak suyu en tasarruflu şekilde temin etmektedir. Sistemden çıkan yüksek kalitedeki yumuşak su aşağıdaki sistemlerde kullanılmaktadır;

•  Kazan Besleme Suyu,

•  Tekstil Boyama,

•  Soğutma Kuleleri,

•  Düşük veya sıfır sertlik isteyen tüm sistemlerde.

Proses Açıklaması

Suda çözünmüş olan kalsiyum (Ca+2)  ve magnezyum (Mg+2) suda sertliğe sebebiyet verir. Su yumuşatma üniteleri bu sertliği gidermek amacıyla kullanılır. Su yumuşatma prosesinde su içerisindeki kalsiyum ve magnezyum iyonu sodyum iyonu ile yer değiştirir. Reçine tamamıyla sertlik iyonları ile dolduğunda rejenere edilmek zorundadır. Rejenerasyon kimyasalı olarak tuz kullanılır.

Sertlik iyonları ile reçine arasındaki kimyasal reaksiyon aşağıdaki gibidir;

Ca+2   + 2 R-Na+ ----->     R2-Ca + 2 Na+           Servis

Mg+2   + 2 R-Na+ ----->     R2-Mg + 2 Na+           Servis

R2-Ca + 2 Na+     -----> 2 R -Na + 2 Ca+2          Rejenerasyon (NaCl)

R2-Mg + 2 Na+     -----> 2 R -Na + 2 Mg+2          Rejenerasyon (NaCl)

Su yumuşatma sistemleri akış yönüne göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

  •  Doğru akım sistemler (Servis aşağı doğru, Rejenerasyon aşağı doğru)
  •  Ters akım sistemler (Servis aşağı doğru, Rejenerasyon yukarı doğru )
  •  Akışkan yatak sistemler (Servis yukarı doğru, Rejenerasyon aşağı doğru)

enki ’nin standart su yumuşatma ünitelerinin kapasitesi 10-200 m3/h arasındadır. Su yumuşatma sistemlerimiz tekli, tandem veya çoklu sistemler olarak düzenlenebilir.