info@enki-water.net get_offer
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi
  • index_resi

Karışık Yatak İyon Değiştirici

Karışık yatak iyon değiştiricilere hem katyonik hem de anyonik reçine konularak karıştırılır. Karışık yatak iyon değiştiriciler diğer iyon değiştiricilerle karşılaştırıldığında daha kompleks olduğu görülür. Zira burada her iki reçinenin ayrılması ve rejenere edilmesi gerekmektedir.
Katyonik ve anyonik iyon değiştirici reçinelerin çok iyi bir şekilde karıştırılması çok yüksek deiyonizasyon derecesine ulaşılmasını sağlar. Karışık yatak iyon değiştiriciler iyon değiştiriciler arasında en yüksek kalitede demineralize suyu üretmektedir.
Çalışma-karışık yatak iyon değiştiricilerde (Working mixed bed exchangers) 50 ppm tuz konsantrasyonuna kadar ki suları deiyonize eder. Cilalama-karışık yatak iyon değiştiriciler (Polishing mixed bed exchangers) katyonik/anyonik iyon değiştiriciler veya ters ozmoz sonrasına çalıştırılır.
Tam bir demineralizasyon esas alındığında karışık yatak iyon değiştiricilerde kuvvetli asidik katyon ve kuvvetli bazik anyon değiştirici reçineler kullanılır. Rejenerasyon sırasında katyon ve anyonik reçinelerin ayrılmasını kolaylaştırmak için biraz inert reçine kullanılabilir.
enki müşteri istekleri doğrultusunda karışık yatak iyon değiştiricileri dizaynı yapmakta ve temin ekmektedir.